Przejdź do treści
Banner
XV lat Szkoły Muzycznej
Przejdź do stopki

O Szkole

Treść

Szkoła Muzyczna I stopnia powstała we wrześniu 2007 roku z inicjatywy Burmistrza Starego Sącza Pana Mariana Cyconia, za zgodą i pod nadzorem Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.                                                                                     

W pierwszym roku naukę rozpoczęło 14 uczniów w specjalnościach gry na fortepianie, skrzypcach, klarnecie i saksofonie. Kadrę pedagogiczną tworzyli wówczas: Joanna Ustarbowska – dyrektor szkoły, Olga Bolanowska, Maria Biel, Józef Witold Buszek, Stanisław Dudka i Zbigniew Szewczyk.                                                                                                             

Placówkę umieszczono w Gimnazjum przy ulicy Daszyńskiego 23. Mimo niedogodności lokalowych, braku instrumentów, wyposażenia, wszyscy dokładali starań, aby stworzyć szkołę, która zapewni wszechstronny, muzyczny rozwój swoich podopiecznych, będzie miejscem koncertów i spotkań artystycznych.                                                                                     

Od początku szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem, odpowiadała na potrzeby miasta o tradycjach muzycznych sięgających powstałego w XIII wieku najstarszego utworu polskiej muzyki – Omnia Beneficia.                                               

Z okazji 10-lecia otrzymaliśmy własną siedzibę w centrum miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 14. Po częściowym remoncie, we wrześniu, uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku, który w ciągu kolejnych 2 lat dostosowano do potrzeb tego typu placówki. Z czasem utworzono klasę gitary, trąbki, sakshornu i akordeonu.                                                 

Duża aktywność koncertowa, występy uczniów, sukcesy w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych ugruntowały pozycję szkoły w regionie i podniosły jej rangę w środowisku muzycznym.                                                         

Na przestrzeni 15 lat jej mury opuściło 155 absolwentów. Wielu kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia i akademiach muzycznych oraz aktywnie udziela się artystycznie grając w orkiestrach, zespołach ludowych i innych.           

Organizujemy imprezy, koncerty, współpracuje z różnymi instytucjami, szkołami, przedszkolami i stowarzyszeniami. Tworzymy oprawę muzyczną uroczystości państwowych, rocznic, ważnych wydarzeń w życiu miasta. Jednym z nich był występ nauczycieli i uczniów podczas otwarcia Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha  w Starym Sączu przez Panią Agatę Kornhauser-Dudę.                                                                                                             

Nasi uczniowie biorą udział w ciekawych przedsięwzięciach. W roku 2011 z okazji beatyfikacji Jana Pawła II powstało oratorium Psałterz górski „Błogosławione ślady” skomponowane przez Stanisława Dudkę – nauczyciela klasy skrzypiec do słów Wandy Łomnickiej – Dulak. Kompozycję wykonał chór z towarzyszeniem nauczycieli - instrumentalistów oraz zaprzyjaźnionych zespołów w dniu 12 czerwca 2011 r. w kościele p.w. Narodzenia NMP w Piwnicznej-Zdroju.                     

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy w „Sokole" dla mieszkańców Starego Sącza dwa koncerty. Jeden z nich kilkukrotnie retransmitowano w lokalnej telewizji.                                   

Doniosłym wydarzeniem był uroczysty koncert z okazji 10-lecia szkoły w wykonaniu wszystkich uczniów, nauczycieli oraz absolwentów. Pedagodzy zaprezentowali się w nietypowych dla siebie rolach – wokalistów, artystów kabaretowych. Grali  w duetach, zespołach, oraz w kwintecie - do którego muzykę skomponował i zaaranżował Wojciech Wróbel - pianista, akompaniator. Zakończeniem koncertu był wspólny występ chóru i nauczycieli - instrumentalistów z towarzyszeniem orkiestry. Lekka, żartobliwa formuła - inna niż dotychczasowe, znane jubileusze, zaskoczyła widzów i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.                                                                                                                   

Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi szkołami muzycznymi w regionie. Corocznie zapraszamy nauczycieli i uczniów na „Spotkania trąbkowe”, które na stałe wpisały się w kalendarz naszych imprez.                                                           

Jesteśmy gospodarzem warsztatów, podczas których młodzi instrumentaliści doskonalą swoje umiejętności pod okiem profesorów - uznanych autorytetów muzycznych. Od lat prowadzimy koncerty z cyklu „Nasi goście” prezentujące artystów wykonujących muzykę solo, w duetach, zespołach, z orkiestrą.                                                                                   

Edukacja w szkole muzycznej, oprócz doskonalenia umiejętności gry na wybranym instrumencie, przynosi uczniom inne, wymierne korzyści. Daje szansę na poznanie nie tylko standardowej wiedzy, ale również zagadnień, z którymi w zwykłej szkole nie mieliby styczności. Regularna gra na instrumencie pozytywnie wpływa na ogólny rozwój dzieci, poprawia wydajność mózgu, stymuluje inteligencję, wzmacnia koncentrację uwagi, usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się, pobudza procesy spostrzegania, wspomaga naukę czytania i rozwiązywania zadań matematycznych. Nauka muzyki rozwija naturalną ekspresję twórczą, kształtuje wyobraźnię artystyczną, potrzebę piękna, refleksję uczuciową. Uczy samodzielnego, kreatywnego myślenia i oceny estetycznej. Buduje wiarę we własne możliwości. Wyrabia dodatnie cechy charakteru: empatię, cierpliwość, wytrwałość, dyscyplinę, odwagę, odporność na trud, stres i zmęczenie.Sprzyja zdobywaniu umiejętności pracy zespołowej, radzenia sobie z tremą podczas występów publicznych.                                     

Nasza szkoła jest odpowiednia dla uczniów, którzy pragną realizować swoje pasje muzyczne. Jest miejscem, gdzie mają szansę na wszechstronny rozwój, gdzie poprzez kontakt z muzyką ukształtują swoją wrażliwość artystyczną i emocjonalną.

Zaletą szkoły jest jej grono pedagogiczne, które w atmosferze otwartości i akceptacji tworzy bliskie relacje z uczniami. Zindywidualizowana forma nauczania - lekcje instrumentu z nauczycielem przedmiotu głównego, sprzyjają poznaniu możliwości, umiejętności, mocnych i słabych stron ucznia i co ważne, budowaniu wzajemnych więzi. Częsty kontakt, obcowanie z autorytetem, czerpanie z jego wiedzy, doświadczenia jest istotne w kategoriach wychowawczych młodego człowieka, którego osobowość kształtowana jest przez ponadczasowe wartości humanistyczne przekazywane mu bezpośrednio przez jego nauczyciela - mistrza.                                                                                                             

Wspólne muzykowanie w zespołach, orkiestrze, uczestnictwo w zajęciach chóru czy zespołu wokalnego wspiera społeczne zachowania, przeciwdziała uczuciu samotności, motywuje do współdziałania i współpracy.                         

To wszystko powoduje, że dzieci i młodzież bardzo chętnie wybiera naszą szkołę. Dobra opinia o niej, niepowtarzalny klimat, przyczynia się do tego, że niejednokrotnie przychodzi do nas młodsze rodzeństwo absolwentów czy uczniów starszych klas.                                                                                                                                                                 

Dyrektor i nauczyciele dokładają starań, by szkoła miała atrakcyjną ofertę edukacyjną i była przyjazna uczniom. Profesjonalne kształcenie i miło spędzany czas w otoczeniu przyjaciół, dobrych kolegów i życzliwych nauczycieli sprawia, że starosądecka szkoła przyciąga ambitnych, uzdolnionych uczniów.

Na zdjęciach zamieszczonych poniżej wystąpienie Burmistrza Starego Sącza pana Mariana Cyconia i dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu pani Joanny Ustarbowskiej-Dudki oraz grono pedagogiczne z uczniami.

 

77052