Przejdź do treści
Banner
XV lat Szkoły Muzycznej
Przejdź do stopki

Rok szkolny 2016/2017

Treść

KALENDARZ IMPREZ W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W STARYM SĄCZUW ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1 . 01.09.2016 r. - rozpoczęcie roku szkolnego,

2. 11.10.2016 r. - występ zespołu „Cantabile” prowadzonego przez Stanisława Dudkę, akompaniament: p. Joanna Ustarbowska-Dudka, podczas finału wojewódzkiego etapu XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych - Gdy w sercu kwitnie muzyka”, „Sokół” Stary Sącz,

3. 20.10.2016 r. - ślubowanie klas I, „Sokół” Stary Sącz,

4. 27.10.2016 r. - koncert dla „Gniazda”, wystąpili uczniowie z klasy p. Stanisława Dudki; zespół „Cantabile” oraz p. Stanisław Dudka i p. Joanna Ustarbowska-Dudka,

5. 05.12.2016 r. - warsztaty trąbkowe prowadzone przez  dr hab. Benedykta Matusika z AM w Krakowie dla uczniów klasy trąbki ze SM I st. w Starym Sączu i SM I st. w Łącku, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,

6. 08.12.2016 r. - „Koncert dla Świętego Mikołaja”  w wykonaniu uczniów i nauczycieli   SM I st. w Starym Sączu, „Sokół” Stary Sącz,

7. 13.12.2016 r. - udział uczniów w konkursie plastycznym na pracę pt. „Betlejemska szopka", SM I st. Stary Sącz,

8. 14.12.2016 r. - audycja muzyczna klasy fortepianu p. Marii Górki, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,

9. 17.12.2016 r. - „Koncert zimowy” - wystąpili uczniowie p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki i p. Stanisława Dudki ze SM I st. w Starym Sączu i  PSM I i II st. w Nowym Sączu, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,

10. 18-19.12.2016 r. - udział Olafa Olchawy kl. VI/6 ucz. klasy gitary p. Pauliny Rybskiej w lekcjach otwartych dla nauczycieli i uczniów klasy gitary, prowadzonych przez dr hab. Michała Nagy z AM Kraków, PSM I i II st. w Nowym Sączu,

11 20.12.2016 r. - „III Międzyszkolne Spotkania z Trąbką” - wystąpili uczniowie klasy trąbki ze SM I st. w Starym Sączu,  SM I st. w Łącku, PSM I i II st. w Nowym Sączu, Filii PSM I i II st. w Nowym Sączu z Szalowej i PSM I st. w Gorlicach, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,

12. 21.12.2016 r. - „Świąteczne muzykowanie” uczniów klasy fortepianu p. Marii Górki i klasy gitary p. Pauliny Rybskiej, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,

13. 05.01.2017 r.i 06.01.2017 r. - udział uczniów i nauczycieli w Koncercie Noworocznym Miejskiej Orkiestry Stary Sącz pod dyrekcją p.Georga Weissa, „Sokół” Stary Sącz,

14. 14.01.2017 r. - szkolny konkurs skrzypcowy na wykonanie kolęd „Za kotarą”. Udział wzięli uczniowie klasy skrzypiec p. Stanisława Dudki, p.Krzysztofa Michalika i p. Szymona Biela, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,    

15. 19.01.2017 r.- „Koncert dla Babci i Dziadka” wystąpili uczniowie i nauczyciele SM I st. w Starym Sączu,  „Sokół” Stary Sącz,  

16. 26.01.2017 r. - udział Julii Pituch kl. III/6 ucz. p. Eweliny Szary oraz Pawła Ogorzałego kl. III/6 ucz. p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki w XX Małopolskim Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego  o zasięgu ogólnopolskim w Tuchowie,

17. 28.01.2017 r. - udział uczniów SM I st. w Starym Sączu w wycieczce - kuligu do Szczawnicy zorganizowanym wspólnie z Radą Rodziców, Szczawnica,   

18. 16.02.2017 r. - Koncert uczniów SM I st. w Starym Sączu, PSM I i II st. w Nowym Sączu i SM I st. w Łącku. Wystąpili uczniowie klasy fortepianu p. Zbigniewa Szewczyka, p. Wojciecha Wróbla, klasy skrzypiec p. Stanisława Dudki i klasy saksofonu p. Józefa Witolda Buszka. Akompaniament: p. Joanna Ustarbowska-Dudka i p. Wojciech Wróbel, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,    

19. 18.02.2017 r. - udział Aleksandy Kuziel kl.IV/6 uczennicy klasy gitary p. Pauliny Rybskiej w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w klasie gitary, POSM im. F.Chopina w Krakowie,

20. 22.02.2017 r. - „Koncert z otwartą duszą" wystąpili: p. Krzysztof Michalik - skrzypce i p. Zbigniew Szewczyk - fortepian, słowo o muzyce - p. A.Stojewska, Willa „Atma" Zakopane,

21. 23.02.2017 r. - Koncert uczniów SM I st. w Starym Sączu, PSM I i II st. w Nowym Sączu. Wystąpili uczniowie klasy fortepianu p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki i klasy skrzypiec p. Stanisława Dudki. Akompaniament: p. Joanna Ustarbowska-Dudka, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,

22. 24.02.2017 r. - udział Kacpra Nowaka kl. IV/6 ucznia klasy skrzypiec p. Stanisława Dudki w Przesłuchaniach Regionalnych Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Skrzpiec i Altówki Dla Szkół Muzycznych I stopnia, ZPSM im. M. Karłowicza, Kraków,

23. 28.02.2017 r. - udział Pawła Hasiora kl. II/4 ucznia klasy fortepianu p. Zbigniewa Szewczyka w Przesłuchaniach Regionalnych Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia, ZPSM im. L. Różyckiego, Kielce,

24. 03.03.2017 r. - udział Kingi Oleś kl. II/4 i Jakuba Porębskiego kl. III/4 uczniów klasy saksofonu p. Józefa Witolda Buszka w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej Instrumentów Dętych-Drewnianych Szkół Muzycznych I stopnia, PSM I i II st. NowyTarg,

25. 03.03.2017 r. - „Pogadanka o muzyce - Muzyka Pana Chopina" - warszaty muzyczne dla dzieci prowadzone przez p. Joannę Ustarbowską-Dudkę i p. Stanisława Dudkę, Przeszkole Nr 1 Piwniczna-Zdrój,

26. 06.03.2017 r. - udział Daniela Sapalskiego kl.II/4 ucznia klasy trąbki p. Piotra Biela w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej Instrumentów Dętych Blaszanych Szkół Muzycznych I stopnia, PSM I i II st. im. F. Chopina, Nowy Sącz,

27. 18.03.2017 r. - udział Pawła Ogorzałego kl. III/6 ucznia klasy fortepianu p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki w lekcjach otwartych, które pooprowadził dr hab. Marek Szlezer z AM w Krakowie, Kraków,

28. 21.03.2017 r. - Koncert „Powitanie wiosny" - wystąpili uczniowie klasy fortepianu p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki i klasy skrzypiec p. Stanisława Dudki ze SM I st. w Starym Sączu i PSM I i II st. w Nowym Sączu. Akompaniament: p. Joanna Ustarbowska-Dudka, „Sokół" Stary Sącz,

29. 22.03.2017 r. - udział Pawła Ogorzałego kl. III/6 ucznia klasy fortepianu p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki w XII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów im. Stefanii Wójtowicz, PSM I st. Jasło,

30. 24.03.2017 r. - udział Pawła Ogorzałego kl. III/6 ucznia klasy fortepianu p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki w IV edycji Sądeckich Młodych Talentów, Fundacja Sądecka Nowy Sącz,

31. 27-28.03.2017 r. - udział uczniów: Hanny Gurby kl. III/6, Pawła Ogorzałego kl. III/6, Marii Surowiak kl. III/6, Marleny Pietrzak kl. II/4 z klasy fortepianu p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki, Malwiny Chochorowskiej kl.II/6, Wiktorii Faron kl. I/6, Julii Pituch kl. III/6 (wyróżnienie), Emilii Woźniak kl. II/6, Franciszka Nicpońskiego kl. IV/6 i Konrada Rusnarczyka kl. IV/4 (III miejsce) z klasy fortepianu p. Eweliny Szary, Pawła Hasiora kl. II/4 z klasy fortepianu p. Zbigniewa Szewczyka (II miejsce) w XXII Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka, „Sokół " Stary Sącz,

32. 28.03.2017 r. - udział uczniów: Justyny Job kl. II/6, Julii Kulig kl. III/6 (wyróżnienie) i Kacpra Nowaka kl.IV/6 z klasy skrzypiec p. Stanisława Dudki, Konrada Marczyka kl. III/4 z klasy skrzypiec p. Krzysztofa Michalika (wyróżnienie), Anny Tokarczyk kl. II/6, Szymona Malinowskiego kl. III/6, Mikołaja Śliwy kl. III/6 (wyróżnienie), Olafa Olchawy kl. VI/6 (wyróżnienie), Magdaleny Leksy kl. I/4 (wyróżnienie), Michała Jankowskiego kl. IV/4 (II miejsce) z klasy gitary p. Pauliny Rybskiej, Daniela Sapalskiego kl. II/4, Krzysztofa Kuliga kl. IV/4 i Marcina Wójtowicza kl. IV/4 z klasy trąbki p. Piotra Biela w XXII Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka, „Sokół" Stary Sącz,

33. 28.03.2017 r. - Koncert - występ Trio fortepianowego w składzie: Jakub Cieśla - fortepian, Joachim Drab - skrzypce i Emilia Pióro - skrzypce z PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu. Nauczyciele prowadzący: p. Joanna Ustarbowska-Dudka i p. Katarzyna Główczyk, sala kameralna SM I st.Stary Sącz,

34. 06.04.2017 r. - udział uczniów w wycieczce do Alwernii (w programie: zwiedzanie studia filmowego oraz klasztoru oo. Bernardynów),

35. 20.04.2017 r. - Koncert z cyklu „ Nasi goście" - wystąpili uczniowie klasy fortepianu p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki z PSM I st. w Nowym Sączu, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,

36. 21.04.2017 r. - Koncert Laureatów XXII Powiatowego Konkursu Młodych Muzyków-Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka, „Sokół" Stary Sącz,

37. 24.04.2017 r. - udział zespołu Big Band pod kierownictwem p. Georga Weissa (I miejsce) w IX Powiatowym Konkursie Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka,  „Sokół" Stary Sącz,

38. 11.05.2017 r. - Konkurs Twórczości Artystycznej dla uczniów SM I st. w Starym Sączu,

39. 12.05.2017 r.  - udział Szymona Malinowskiego kl. III/6 (dyplom w randze medalu srebrnego), Mikołaja Śliwy kl. III/6 (dyplom w randze medalu srebrnego), Magdaleny Leksy kl. I/4 (dyplom w randze medalu srebrnego), Emilii Garwol kl. III/4 (dyplom w randze medalu srebrnego) i Klaudii Owsianki kl. IV/4 (dyplom w randze medalu brązowego) z klasy gitary p. Pauliny Rybskiej w VIII Spotkaniach Gitarowych popularyzujących twórczość Mirosława Drożdżowskiego, PSM I st. Gorlioce,

40. 11-14.05.2017 r. - udział Kacpra Nowaka kl. IV/6 ucznia klasy skrzypiec p. Stanisława Dudki (II miejsce) w 35 Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka", Gminny Ośrodek Kultury Podegrodzie,

41. 26.05.2017 r. - Koncert dla Mamy - wystąpili uczniowie klasy gitary p. Pauliny Rybskiej ze SM I st w Starym Sączu, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,

42. 01.06.2017 r. - Koncert dla Rodziny - w wykonaniu uczniów i nauczycieli SM I st. w Starym Sączu, „Sokół" Stary Sącz,

43. 02.06.2017 r. - audycja muzyczna klasy fortepianu p. Marii Górki, sala kameralna SM I st. Stary Sącz,

44. 23.06.2017 r. - zakończenie roku szkolnego 2016/2017, „Sokół" Stary Sącz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77052